Trajanje studija:

2 godine – 4 semestra

(120 ECTS bodova)

 

Akademski naziv:

Sveučilišni magistar/magistra ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja

(univ.mag.praesc.educ.)

 

Opis programa:

Student bira izborni smjer:

  • Smjer A – razvojni
  • Smjer B – ekologija i nacionalna baština

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

  • osposobljenost za rad u standardnim predškolskim programima u predškolskim institucijama, istraživačkim projektima, programima pripreme za školu te programima izobrazbe roditelja,
  • organiziranje i vođenje projekata u suradnji sa stručnjacima iz predškolskih ustanova, znanstvenicima u visokom obrazovanju, javnom sektoru, državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave čiji djelokrug rada obuhvaća skrb o djeci predškolske dobi,
  • osposobljenost za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i za sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolskih institucija.

Uvjeti upisa na studij

  • završen preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja s prosjekom ocjena iznad 3,5 ili preporuka dvaju sveučilišnih profesora,
  • preddiplomski studij u području društvenih znanosti, polju pedagogije ili studij predškolskog odgoja i stručni studij predškolskog odgoja uz polaganje ispita razlikovnog programa,
  • završen preddiplomski studij u području društvenih znanosti, polju psihologije, polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, polju socijalnih djelatnosti, polju kineziologije (grana kineziološka edukacija) i polju interdisciplinarnih društvenih znanosti uz polaganje ispita razlikovnog programa.