Centar za metodike i stručnu praksu osnovan je u akademskoj godini 2022./2023. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku pred svoje nastavnike i studente postavlja visoke stručne i profesionalne zahtjeve u području odgojno-obrazovnog djelovanja stoga je Centar za metodike i stručnu praksu kao integralna ustrojbena jedinica Fakulteta svoje djelovanje usmjerio k osiguravanju, ali i kontinuiranom iznovljavanju suvremenih teorijskih i praktičnih pomaka s naglaskom na izravno djelovanje u neposrednoj praksi odgajatelja, učitelja razredne nastave i edukacijskih rehabilitatora. Centar je trenutno usmjeren na metodike i stručno-pedagošku praksu triju osnovnih studijskih programa – učiteljski studij, studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te studij edukacijske rehabilitacije. Iz te pozicije Centar promiče sustavnu suradnju i razvijanje partnerskog odnosa nastavnika, studenata i praktičara u dječjim vrtićima, školama i drugim ustanovama kao i suradnju sa širom društvenom zajednicom.
 
Misija
Misija je Centra za metodike i stručnu praksu stvaranje kvalitetne platforme za stručnu i profesionalnu podršku i inovacije u izravnom odgojno-obrazovnom djelovanju. Stvaranje prepoznatljivog istraživačkoga središta usmjerenog na istraživanje suvremene teorije i prakse te povezivanjem i osnaživanjem suradnje s drugim institucijama, ustanovama i udrugama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, Centar ima misiju osnaživanja odgojno-obrazovnoga sustava u cjelini. Misija Centra jest postati mjesto susreta, mjesto profesionalne podrške i mjesto istraživanja.
 
Vizija
Kroz različite oblike suradnje sa sudionicima izravno ili neizravno uključenima u djelovanje Centra, u nadolazećem razdoblju Centar za metodike i stručnu praksu nastojat će biti prepoznat kao istraživački centar izvrsnosti u području pojedinih metodika integriranih u cjeloviti pristup učenju djeteta/učenika te u području stručno-pedagoške prakse kao prepoznatljivog i društveno-korisnog djelovanja studenata, sveučilišnih nastavnika i praktičara u odgojno-obrazovnom sustavu i širem društvenom okruženju.
U skladu s misijom Centra, kao početno djelovanje uspostavit će se suradnja s drugim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te drugim centrima/katedrama u Republici Hrvatskoj i izvan nje; studenti i studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti uključit će se u rad Centra na svim razinama - od nastave pa do popularizacije profesije; osigurat će se različiti oblici cjeloživotnog učenja i usavršavanja (seminari, tribine, okrugli stol, programi i dr.); podržavat će se stvaranje ALC – Alumni Learnig Community - kao oblika sustavnog umrežavanja studenata, praktičara i znanstvene zajednice; razvijat će se kvalitetni suradnički i partnerski odnos s vrtićima, školama i drugim ustanovama kao vježbaonicama; razvijat će se i njegovati suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te udrugama koje djeluju na području odgoja i obrazovanja i rada s djecom i mladima; kroz poticanje znanstvenog i stručnog djelovanja članova Centra posredno će se inovirati odgojno-obrazovna praksa.
 

Voditeljica Centra za metodike i stručnu praksu

izv. prof. dr. sc. Valentina Majdenić

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Članovi Centra za metodike i stručnu praksu:

prof. dr. sc. trajni izbor Edita Borić
prof. dr. sc. trajni izbor Zdenka Kolar-Begović
prof. dr. art. Goran Kujundžić
izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota
izv. prof. dr. sc. Tijana Borovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić
izv. prof. dr. art. Jelena Kovačević
izv. prof. dr. sc. Valentina Majdenić, voditeljica Centra
izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina
doc. dr. sc. Mirna Erk
doc. dr. sc. Antonija Huljev
doc. dr. sc. Ana Katalenić
doc. dr. sc. Lidija Nikolić
doc. dr. sc. Zvjezdana Penava Brekalo
doc. dr.sc. Ana Popović
doc. dr. sc. Dražen Rastovski
doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić, zamjenica voditeljice Centra
Mirta Bijuković Maršić, v. pred.
Željko Gregorović, v. pred.
Diana Moslavac Bičvić, v. pred.

Centar za metodike i stručnu praksu