Predsjednica katedre:

izv. prof. dr. sc. Rahaela Varga

Ime i prezime

dr. sc. Rahaela Varga

Zvanje

Izvanredna profesorica

Predsjednica Katedre za pedagogiju

e-mail

rvarga@foozos.hr

Broj ureda

63

Istraživački interesi

odgoj i obrazovanje, kompetencije učitelja, učenika i ravnatelja, cjeloživotno učenje, nastava

 


Doktorirala pedagogiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena kao izvanredna profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi nastavu pedagoških i didaktičkih kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Suradnica je na projektima: Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (2019 – 2022); Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija (2015 – 2016); Potreba promjene položaja učenika u nastavi i izvan nje (2009 – 2014).

Redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu, suautorica je dvaju sveučilišnih udžbenika i preko trideset znanstvenih i stručnih članaka. Od strani jezika govori engleski i njemački.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Rahaela Varga

Članovi Katedre:

izv. prof. dr. sc. Maja Brust Nemet, prodekanica za znanost

Ime i prezime

dr. sc. Maja Brust Nemet

Zvanje

izvanredna profesorica

Prodekanica za znanost

e-mail

mbrust@foozos.hr

Broj ureda

Ured prodekana i ured broj 58

Istraživački interesi

Pedagogija, profesionalni razvoj učitelja, kompetencije učitelja, upravljanje razredom, kultura škole, projekti u odgojno-obrazovnim ustanovama, metodologija pedagoških istraživanja

 

Maja Brust Nemet rođena je 1984. godine u Osijeku. Diplomirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesorice pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti. 2015. godine stekla je zvanje doktorice pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši temu pod nazivom Socijalno-pedagoške kompetencije učitelja u sukonstrukciji kurikuluma kulture suvremene škole. Od rujna 2007. godine radila je kao stručni suradnik pedagog u OŠ Josipovac. Od studenoga 2008. godine radila je kao asistentica, od srpnja 2015. kao viša asistentica, a od listopada 2017. godine do danas radi kao docentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Odsjeku za cjeloživotno obrazovanje. Vanjska je suradnica od 2014. godine na Odjelima za biologiju, kemiju, fiziku i matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Aktivno je sudjelovala s radovima na više od 20 znanstvenih i stručnih međunarodnih konferencija, objavila je više od 20 znanstvenih radova, suautorica je i suurednica nekoliko znanstvenih monografija.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Maja Brust Nemet


 

 

izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki
izv. prof. dr. sc. Ksenija Romstein, prodekanica za studijske programe i razvoj
doc. dr. sc. Antonija Huljev
dr. sc. Ružica Tokić Zec, viša asistentica

Općenito o katedri:

Katedra za pedagogiju djeluje u okviru Odsjeka za pedagogiju, povijest i filozofiju s ciljem unaprjeđenja kvalitete odgoja i obrazovanja na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava, stoga su aktivnosti članova Katedre usmjerene na cjeloživotno učenje pedagoških profesionalaca - posebice učitelja, nastavnika i odgojitelja te ostalih zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti. U tu svrhu ostvaruju suradnju s mnogim ustanovama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Članovi Katedre redovito se usavršavaju aktivno sudjelujući na prestižnim domaćim i inozemnim konferencijama (Kina, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Italija, Srbija), studijskim putovanjima (Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo) i ljetnim školama (Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska).

Sudjelovanja članova na recentnim projektima

2023-… projekt SKoKom do medijske pismenosti. Nositelj projekta je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, a financiran je sredstvima Agencije za elektroničke medije.

2022.-… projekt Ivan Filipović - organizator hrvatskog učiteljstva i reformator hrvatskog školstva. Nositelj projekta je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

2020. - 2022. projekt Afirmacija futurologije i futuroloških metoda u istraživanjima budućih učitelja i odgojitelja . Nositelj projekta je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

2020. - 2021. projekt Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi, naručitelj Ured UNICEF-a za Hrvatsku, nositelj Učiteljski fakultet u Zagrebu, FOOZOS je partner na projektu.

2019. - 2022. projekt Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (UP.03.1.1.03.0056) sufinancira Europski socijalni fond, a provodi Sveučilište u Zadru u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Filozofskim fakultetima u Osijeku, Splitu Rijeci i Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu te MORH-om.

2018. – 2021. – projekt Internacionalni studijski program Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja – Resilient Structures – InterStruct, nositelj projekta Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, a FOOZOS je partner na projektu. Projekt je financiran sredstvima Europske komisije (UP.03.1.1.02.0028).

2018. - 2020. projekt Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj (Studijski centar socijalnoga rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s UNICEF uredom za Hrvatsku).

2018. -2019. projekt DOBRO: Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji, FOOZOS je partner, financijer je Europska komisija (UP.04.2.1.02.0078).Organizacija međunarodnih i domaćih konferencija:
 

Obrazovanje za interkulturalizam (2009, 2010, 2015, 2020)

Didaktički izazovi (2012, 2016, 2019, 2022)

Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga (2019, 2023)

21. međunarodni Znanstveni skup o Slavonskom dijalektu u okviru kulturne i znanstvene manifestacije ŠOKAČKA RIČ (2023)

 

Uređivanje časopisa:

Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja