Istraživanje: sustavno istraživanje i dokumentiranje nematerijalne kulturne baštine, uspostavljanje dijaloga s institucijama važnim za zaštitu nematerijalne kulturne baštine, izrada projekata u okviru nacionalnog i međunarodnog sustava zaštite nematerijalne kulturne baštine, organizacija tribina, rasprava i stručnih događanja vezanih uz teme koje se bave nematerijalnim kulturnim dobrima.

Edukacija i popularizacija: organizacija edukativnih obilazaka lokaliteta nematerijalne kulturne baštine za sve dobne skupine, održavanje obrazovnih programa za turističke vodiče, turističke djelatnike pratitelje i ostale zainteresirane osobe, organizacija edukativnih i kreativnih radionica, pružanje podrške u provedbi sveučilišnih programa koji se dotiču ovoga istraživačkog područja.

Centar za istraživanje nematerijalne kulturne baštine