Predsjednik katedre:

prof. dr. art. Goran Kujundžić

Ime i prezime

dr. art. Goran Kujundžić

Zvanje

Redoviti profesor

e-mail


gkujundzic@foozos.hr
goran32@gmail.com

Broj ureda

35

Istraživački interesi

Likovna umjetnost, crtež, konstruiranje ornamenta, geometrijski crtež, metodika likovne kulture

 

Doktorirao 2014. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju slikarstva Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu s disertacijom na temuVizualizacija principa permutacije proučena na ornamentalnim uzorcima iz zbirke tradicijskog uporabnog tekstila Muzeja Slavonije. Diplomirao grafiku 2003. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Miroslava Šuteja Izlagao na većem broju skupih i samostalnih izložbi u Osijeku, Zagrebu, Vinkovcima, Kninu, Nova Gradiška,… te u inozemstvu, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Rumunjska. Radio je u osnovnoj školi kao nastavnik iz predmeta Likovna kultura te Srednjoj školi primijene umjetnosti i dizajna kao nastavnik stručnih predmeta.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Goran Kujundžić

Članovi Katedre:

red. prof. art. Mira Perić

Ime i prezime

Mira Perić

Zvanje

Redovna profesorica umjetnosti u trajnom izboru

Voditeljica Odsjeka za umjetnička područja

e-mail

mperic@foozos.hr

Broj ureda

27

Istraživački interesi

Glumačka umjetnost te dramska i lutkarska pedagogija

 

red. prof. art. u trajnom izboru MIRA PERIĆ glumu je diplomirala 1984. godine na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku odigrala je preko stotinu značajnih kazališnih uloga i stekla status Prvakinje drame. Uz glumu,  režira, piše drame i poeziju. Igrala je u TV dramama,  u telenovelama, snimala je za televizijski školski program.

Od 1992. godine predaje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Predaje kolegije iz dramske i lutkarske umjetnosti. Objavljuje niz stručnih i znanstvenih radova. Napisala je priručnik Dramske igre za djecu predškolske dobi (2009.),  Pretapanja kazališne ljepote (2009.), Sumrak ega (2012.),  Žene u dijelovima (2012.), dramatizaciju Nazorovog Bijelog jelena (2012.),  Osveta lavice (2011.), Glumačko sazrijevanje (2018.), Drame (2021.). Pročelnica je Odsjeka za umjetnička područja.

Dobitnica je niza zahvalnica, nagrada i priznanja.  Godine 2009.  dobitnica je javnog priznanja Zlatna plaketa „Pečat Grada Osijeka“ za osobita ostvarenja u području kazališne kulture, odgoja i obrazovanja, godine  2013. i 2019.   dobiva Priznanje od Hrvatskog društva dramskih umjetnika za doprinos hrvatskom glumištu i kazališnoj umjetnosti, godine  2019. dobitnica je Priznanja  za uspješan rad i doprinos djelovanju i ugledu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na razini hrvatskih mogućnosti redovita profesorica  umjetnosti  u trajnom izboru Mira Perić maksimalno se zalaže za intenzivno promicanje dramske i lutkarske pedagogije u odgojno obrazovnom procesu.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

  1. Dramske igre za djecu predškolske dobi (2009)
  2. Pretapanje kazališne ljepote (2009)
  3. Sumrak ega (2013)
  4. Dramatizacija Nazorovog Bijelog Jelena (2013)
  5. 0sveta lavice (2011)
  6. Žene u dijelovima (2012)
  7. Glumačko sazrijevanje (2018)
izv. prof. dr. art. Jelena Kovačević
izv. prof. dr. art. Marko Šošić

O Katedri za likovnu, lutkarsku i dramsku umjetnost

Katedra za likovnu, lutkarsku i dramsku umjetnost osnovana je u mjesecu studenom 2018. godine kao nova sastavnica Odsjeka za umjetnička područja.
Članovi Katedre održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju te na redovitom i izvanrednom Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nastava se održava iz sljedećih kolegija: Likovna kultura, Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru, Metodika likovne kulture I, II, Vizualne komunikacije i dizajn, Likovna kultura u integriranom kurikulu, Zaštita i komunikacija likovne baštine u dječjem vrtiću, Integrirani predškolski kurikul III, Dramski odgoj, Lutkarstvo, Dramske igre i Lutkarske igre.
Članovi Katedre stavljaju veliki naglasak na umjetničko djelovanje. Uz sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima, uključeni su u različite projekte usmjerene na umjetničku praksu. Članovi Katedre redovito sudjeluju i u aktivnostima koje pridonose popularizaciji znanosti i umjetnosti (izložbene aktivnosti, kazališne predstave, promocije, predstavljanja knjiga, Festival znanosti) U organizaciji umjetničkog festivala EKTe – umjetnost kroz odgoj i obrazovanje, koji se održava na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, potiču i studente na aktivno umjetničko djelovanje u područjima likovne, lutkarske i dramske umjetnosti.