Voditeljica Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Valentina Majdenić

Ime i prezime

dr. sc. Valentina Majdenić

Zvanje

Izvanredna profesorica
Voditeljica Odsjeka za kroatistiku

e-mail

vmajdenic@foozos.hr

Broj ureda

47

Istraživački interesi

metodika književnosti

metodika medijske kulture

regionalna i zavičajna književnost

 

Akademske godine 2005./2006. upisala poslijediplomski sveučilišni studij Književnost i kulturni identitet. Doktorski rad pod naslovom Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine obranila 27. siječnja 2012. godine pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Ana Pintarić (članica povjerenstva, predsjednica povjerenstva), doc. dr. sc. Dubravka Smajić (članica povjerenstva) i izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija (članica povjerenstva, mentorica).16. ožujka 2012. godine izabrana u suradničko zvanje više asistentice i na radno mjesto više asistentice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja teorija i povijest književnosti, znanstvena grana kroatistika.19. prosinca 2013. godine stekla zvanje docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja teorija i povijest književnosti, znanstvena grana kroatistika.Znanstveno je zanimanje usmjereno prema metodici književnosti i metodici medijske kulture te zavičajne i regionalne književnosti. Suautorica je udžbenika hrvatskoga jezika za mlađu školsku dob od 2 do 4. razreda.Članica je projekta Članica Erasmus K2 projekta Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and apportunities. Kratica projekta: P-EE Projekt traje od 1.10. 2016. do 31. 3. 2018. (18 mjeseci). Nositelj projekta za Hrvatsku: Pučko otvoreno učilište Koprivnica. Partner na projektu za Hrvatsku: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Kod projekta: 7E470F9E5337D292

Podatci o projektu dostupni su na:

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Valentina Majdenić

 

 

Članovi Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota

Ime i prezime

dr. sc. Lidija Bakota

Zvanje

Izvanredna profesorica

e-mail

lbakota@foozos.hr

Broj ureda

64

Istraživački interesi

Znanstveno je zanimanje usmjereno prema ranom učenju hrvatskoga jezika,pisanjem i  proučavanjem udžbeničke građe namijenjene učenicima mlađe školske dobi. U središtu znanstvenoga istraživanja su i strategije razumijevanja pri čitanju književnih i informativnih tekstova u razrednoj nastavi.

 

Izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorat znanosti stekla je 2010. godine obranivši doktorsku disertaciju Komunikacijski model govornih vježbi u osnovnnoj školi na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. u zvanju je  docentice znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti – kroatistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osim znanstvenoga rada suradnica je i u pisanju udžbenika hrvatskoga jezika za mlađu školsku dob. Bila je članica Erasmus K2 projekta Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and apportunities (kratica projekta: P-EE, kod projekta: 7E470F9E5337D292. Podatci o projektu dostupni su na: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm ) u razdoblju  od 1.10. 2016. do 31. 3. 2018. (18 mjeseci). Nositelj je projekta za Hrvatsku bilo Pučko otvoreno učilište Koprivnica, a Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekubio je partner na projektu za Hrvatsku. Suradnicu su na projektu bili: Spoleczna Akademia Nauk (Poljska, www.san.edu.pl), Infor Elea (Italija, www.inforelea.academy ), Slovo 21 (Češka, www.slovo21.cz), MBM Training and Development Center lTD (Velika Britanija, www.mbmtraining.uk ) i Vlnius „Židinio“ (Litva, www.zidinio.vilnius.Im.It)

Projekt je nastao iz potrebe usklađivanja obrazovnog sustava i tržišta rada. Temeljni je cilj projekta kreiranje inovativnog kurikuluma za obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika obrazovnih ustanova s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad s migrantima, azilantima i Romima kao sekundarnih ciljnih grupa. Kao članica projekta sudjelovala je u izradi kurikuluma usmjerenog na osposobljavanje polaznika za inovativno zanimanje ''Stručnjak za koordinaciju obrazovanja i zapošljavanja''. Sudjelovala je u izradi četiriju kurikula: Modul 1. Andragoški modeli poučavanja (Expert for coordination of education and employment); Modul 2. Moderne komunikacijske tehnologije (Modern communication technology); Modul 3. Upravljanje ljudskim potencijalima: istraživanje, analiza, planiranje i realizacija (Human Resources Management: research, analysis, planning and implementation); Modul 4. Međukulturalne kompetencije (Cross cultural competence). Po završetku navednoga programa polaznici će stečenim zvanjem  doprinijeti uključivanju spomenutih sekundarnih ciljnih grupa u procese obrazovanja i zapošljavanja u sredini u kojoj žive. Kao članica projekta izradila je u suautorstvu brošuruPacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Lidija Bakota

izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, prodekanica za nastavu
izv. prof. dr. sc. Dubravka Smajić
doc.dr. sc. Nina Mance
doc. dr. sc. Ivana Trtanj
doc. dr. sc. Vedrana Živković Zebec
Mirta Bijuković Maršić, predavačica
Krešimir Čosić, asistent