Trajanje studija:

5 godina – 10 semestara

(300 ECTS bodova)

 

Opis programa:

Nakon prvog semestra student bira izborni modul:

  • Modul A – razvojni smjer
  • Modul B – smjer informatika
  • Modul C – smjer engleski jezik

 

Akademski naziv:

Magistar/magistra primarnoga obrazovanja (mag.prim.educ.)

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

  • osposobljenost za odgoj i obrazovanje djece mlađe školske dobi praćenjem i zadovoljavanjem njihovih osnovnih i posebnih potreba, interesa i mogućnosti, stilova učenja i kulture učenika s naglaskom na razvoj socijalnih i komunikacijskih kompetencija i usvajanje osnovnih društvenih vrijednosti,
  • osposobljenost za primjenu suvremene pedagoško-psihološko-metodičke teorije u praksi samostalnim planiranjem, izvođenjem i vrednovanjem kurikula primarnog obrazovanja,
  • osposobljenost za primjenu strategija, metoda i tehnika poučavanja temeljenih na interdisciplinarnom pristupu obrazovanju u svrhu unapređivanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa.