Svečani prijam studenata 1. godine studija ak.g. 2023./2024. Istaknuto

PRIJAM REDOVITIH STUDENATA PRVE GODINE
 
Prijam studenata prve godine Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2023./2024. godini održat će se 2. listopada 2023. godine u 9 sati u Svečanoj dvorani 31 (nastavna zgrada).
 
Prijam studenata prve godine Prijediplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2023./2024. godini održat će se 2. listopada 2023. godine u 10 sati u Svečanoj dvorani 31 (nastavna zgrada).
 
Prijam studenata prve godine Prijediplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2023./2024. godini održat će se 2. listopada 2023. godine u 11 sati u Svečanoj dvorani 31 (nastavna zgrada).
 
PRIJAM IZVANREDNIH STUDENATA PRVE GODINE
 
Prijam studenata prve godine izvanrednog Prijediplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (Osijek) Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2023./2024. godini održat će se 12. listopada 2023. godine u 16 sati u Svečanoj dvorani 31 (nastavna zgrada).
 
Prijam studenata prve godine izvanrednog Diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (Osijek) Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2023./2024. godini održat će se 12. listopada 2023. godine u 16,30 u Svečanoj dvorani 21 (nastavna zgrada).
 
Prijam studenata prve godine izvanrednog Prijediplomskog studija Edukacijska rehabilitacija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2023./2024. godini održat će se 12. listopada 2023. godine u 17 sati u Svečanoj dvorani 31 (nastavna zgrada).
 
Prijam studenata prve godine izvanrednog Prijediplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (Slatina) Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2023./2024. godini održat će se 12. listopada 2023. godine u 17 sati u prostoru Osnovne škole Eugena Kumičića u Slatini.