Erasmus+ KA1 natječaj za studentske mobilnost za zimski semestar 2024./2025. Istaknuto

 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je Erasmus+ KA1 natječaj za studentske mobilnost za zimski semestar (akademska 2024./2025).
Svi studenti koji u okviru ovog natječaja ostvare pravo na mobilnost, moći će ih realizirati od 1.9.2024. godine.
Studenti se mogu prijaviti na dugoročnu praksu, dugoročni studij, kombinirani dugoročni studij i praksu te kratkoročne mobilnosti (studij ili praksu).

Studenti koji žele ići na studijski boravak moraju u trenutku prijave znati na koji instituciju žele ići jer mi nakon objave rezultata odmah krećemo slati nominacije stranim sveučilištima.

Natječaj se nalazi na poveznici: http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1