Isporučena i instalirana oprema Integrirani studio u sklopu Pilot istraživanja projekta e-Svečilišta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti održana u utorak 26. ožujka 2024.

Dana 26. ožujka 2024. na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u prostorima pomoćne zgrade instaliran je Integrirani studio kao dio opreme iz Pilot istraživanja projekta e-Sveučilišta. Ovime je pokrenuta nova faza projekta te slijedi puštanje u pogon Integrirano studija te obuka budućih korisnika o čemu će slijediti pravovremena obavijest. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti je prvi u Republici Hrvatskoj kojemu je dostavljena i instaliran oprema ove vrste u sklopu ovog Pilot projekta.