Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama u akademskoj godini 2024./2025. Istaknuto

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 
raspisuje
NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu  sveučilišnog specijalističkog studija
Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama
u akademskoj godini 2024./2025.
 
 
Sveučilišni specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama izvodi se u Interdisciplinarnom znanstvenom području (7.), znanstvenom polju Obrazovne znanosti (7.01).
Završetkom studija stječe se 90 ECTS-a i akademski naziv specijalist/ica vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom (spec. educ). 
Studij traje tri semestra.Ukupna školarina studija iznosi 2,986.26 eura (995.42 eura po semestru studija). 
 
Broj upisnih mjesta: 30
 
Pravo za upis u I. godinu sveučilišnog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama imaju pristupnici koji imaju završen:
 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijeddiplomski i diplomski studij iz svih znanstvenih područja i polja
 • sveučilišni dodiplomski studij sa stečenom visokom stručnom spremom (VSS) iz svih znanstvenih područja i polja
 • poslijediplomski znanstveni studij sa stečenim akademskim stupnjem magistra znanosti (mr. sc.) iz svih znanstvenih područja i polja
 
Pristupnici sa završenim studijem nenastavničkog smjera, moraju priložiti dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (PPDMI). Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu prije upisa na studij moraju proći postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Uvjeti upisa: pozitivna ocjena Povjerenstva za upis na specijalistički studij (motivacijsko pismo i razgovor s pristupnikom)
  
Prijava na Natječaj mora sadržavati sljedeće:
1. obrazac prijave (dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta kao privitak Natječaju)
2. životopis (u EU formatu)
3. dokaz o državljanstvu
4. ovjerena preslika diplome o završenom studiju
5. prijepis ocjena završenog studija s istaknutom prosječnom ocjenom.
6. za pristupnike sa završenim studijem nenastavničkih profila: potvrda/diploma o završenom programu pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe
7. motivacijsko pismo
8. izjava pristupnika (i/ili potvrda ustanove) o preuzimanju i izvršavanju obveze plaćanja školarine (obrazac dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta kao privitak Natječaju)
9.popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja
 
Prijave se predaju osobno ili šalju poštom do 15. lipnja 2024. na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek, s naznakom „za prijavu na sveučilišni specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama“.
 
Detaljnije informacije pristupnici mogu se dobiti elektroničkim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili osobno u Uredu za poslijediplomske studije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek.
 
Prilozi: