Odobrena CEEPUS mreža Educational Systems in Central Europe koordinirana od strane Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za akademsku godinu 2024./2025.

Ponovno je odobrena CEEPUS mreža Educational Systems in Central Europe (HR-1005-10-2425) koordinirana od strane Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za akademsku godinu 2024./2025. i vraćena u status pune mreže. U planu je i aktiviranje ljetne škole pod nazivom Central European Educational Contests u sklopu ove mreže na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.