Natječaj za upis na Doktorski studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja u akademskoj 2024./2025. godini Istaknuto

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
raspisuje
Natječaj za upis na Doktorski studij
Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja
 u akademskoj godini 2024./25. 
 
 
I.
Opći podatci o studiju
 1. Doktorski studij  Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja izvodi se u Interdisciplinarnom znanstvenom području (7.), znanstvenom polju obrazovne znanosti (7.01.).
 2. Studij traje tri godine (šest semestara)  
 3. Završetkom studija stječe se 180 ECTS i akademski stupanj doktora/doktorice znanosti u interdisciplinarnom području znanosti (dr. sc. inter.).
                                                                   
II.
Broj upisnih mjesta: 25
 
III.
Uvjeti upisa na studijski program
 
 1. Studij mogu upisati kandidati koji su prethodno završili:
 • sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij
 • sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja iz drugih područja znanosti
 • diplomski studij na nastavničkom fakultetu prema ranijim programima koji je izjednačen s akademskim nazivima stečenim prema novom studijskom programu.
 
 1. Studij je otvoren i za upis svih drugih osoba koje su završile nenastavničke programe, ali su nakon studija stekle licencu za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama te programima cjeloživotnog obrazovanja stjecanjem dodatnih pedagoških kompetencija za rad u osnovnim i srednjim školama te u području odgoja (program 60 ECTS bodova ili s tim izjednačeni programi).
 2. Kandidati koji nisu završili diplomske studije iz polja obrazovnih znanosti mogu se prijaviti i upisati uz uvjet prethodnog polaganja razlikovnih ispita. Povjerenstvo za upis usporedit će studijske programe kandidata i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.
 3. Kandidatima koji su stekli magisterij znanosti ili apsolvirali na srodnom poslijediplomskom studiju povjerenstvo za upis na doktorski studij može priznati dio obveza na ovom doktorskom studiju.
 4. Na sve kandidate odnose se i sljedeći dodatni uvjeti za upis:
 • prosjek ocjena ostvaren na diplomskom studiju: minimalan prosjek 3,50 i/ili 2 preporuke sveučilišnih profesora
 • poznavanje engleskog ili drugog svjetskog jezika na razini B2 (priložiti službenu potvrdu ili izjavu kandidata)
 • motivacija za znanstveno-istraživački rad (usmeni razgovor s kandidatom uz izrađen i usmeno prezentiran prednacrt istraživanja)
 • objavljene znanstvene ili stručne radove iz polja obrazovnih znanosti
 • radno iskustvo na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja obrazovnih znanosti ili srodnih područja uz potvrdu voditelja projekta.
 
Troškovi studija
 1. Školarina u skladu sa studijskim programom Doktorskog  studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja iznosi 8.400,00 eura (1.400,00 eura po semestru studija).
 
 
V.
 1. Kandidati će biti birani prema listi prvenstva oblikovanoj na temelju uspjeha na prethodno završenom studiju, broju objavljenih znanstvenih i/ili stručnih radova, radnom iskustvu na znanstvenim projektima koje financira MZO,  Hrvatska zaklada za znanost, Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH ili međunarodnim znanstvenim projektima te na temelju ocjene izrađenog i predstavljenog prednacrta istraživanja.
 2. Detaljnije informacije o studiju mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Fakulteta, elektroničkim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te u Uredu za poslijediplomske studije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10 (radnim danima od 8,00 do 14,00)
                                                             
 VI.
Prijava na natječaj mora sadržavati:
 • Obrazac prijave na Natječaj s osobnim podatcima kandidata (na propisanom obrascu koji je dio Natječaja i dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta)
 • Životopis (strukturiran/ EU format)
 • Dokaz o državljanstvu
 • Ovjerenu presliku diplome o završenom studiju
 • Prijepis ocjena prethodno završenog studija s istaknutom prosječnom ocjenom
 • Popis prethodno objavljenih znanstvenih ili stručnih radova (ukoliko ih kandidat ima)
 • Potvrdu o sudjelovanju na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja obrazovnih znanosti ili srodnih područja (ukoliko je kandidat prethodno sudjelovao)
 • Dvije preporuke sveučilišnih profesora – ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,50
 • Potvrdu o preuzimanju i izvršavanju obveze plaćanja školarine studija (ukoliko ustanova zaposlenja preuzima obvezu)
 
Prijave se podnose osobno ili šalju poštom do 15. srpnja 2024. na adresu:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek, s naznakom „za prijavu na Doktorski studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja“
 
 
Prilozi: