NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ OBRAZOVNE ZNANOSTI I PERSPEKTIVE OBRAZOVANJA u akademskoj 2022./2023. godini

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
raspisuje
Natječaj za upis polaznika  na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
 Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja
u akademskoj 2022./2023. godini
 
 
I.
Na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja, prema broju potencijalnih mentora, upisuje se 25 studenata.
 
II.
Opći podatci o studiju
1. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja izvodi se u znanstvenom području interdisciplinarnih znanosti. Studij  traje tri godine (šest semestara) i zadnja je godina predviđena za izradu i obranu doktorskog rada.

2. Završetkom studija  stječe  se 180 ECTS i akademski stupanj doktora znanosti.

 
III.
Uvjeti upisa na studijski program
 
1. Studij mogu upisati pristupnici koji su prethodno završili:
a) integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij,
b) diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
c) sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja iz drugih područja znanosti,
d) diplomski studij na nastavničkom fakultetu prema ranijim programima koji je izjednačen s akademskim zvanjima stečenim prema novom studijskom programu,
akademskim zvanjima stečenim prema novom studijskom programu,
 
2. Studij je otvoren i za upis svih drugih stručnjaka koji su završili nenastavničke programe, ali su nakon studija stekli licencu za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama te cjeloživotnom obrazovanju mladih i odraslih stjecanjem dodatnih pedagoških kompetencija za rad u osnovnim i srednjim školama te u području odgoja (program 60 ECTS bodova ili s tim izjednačeni programi).
 
3. Pristupnici koji nisu završili diplomske studije iz polja obrazovnih znanosti mogu se prijaviti i upisati uz uvjet prethodnog polaganja razlikovnih ispita. Povjerenstvo za upis  usporedit će studijske programe pristupnika i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.
 
4. Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti ili apsolvirali na srodnom poslijediplomskom studiju povjerenstvo za upis na doktorski studij može priznati dio obveza na ovom doktorskom studiju.
 
5. Na sve pristupnike odnose se i sljedeći dodatni uvjeti za upis
 • prosjek ocjena ostvaren na diplomskom studiju: minimalan prosjek 3,50 i/ili 2 preporuke sveučilišnih profesora,
 • poznavanje engleskog ili drugog svjetskog jezika na razini B2 (priložiti službenu potvrdu ili izjavu),
 • motivacija za znanstveno-istraživački rad (usmeni razgovor s kandidatom uz izrađen i usmeno prezentiran prednacrt istraživanja).
 
Pod jednakim uvjetima prednost u rangiranju imat će kandidati s obzirom na:
 
 • objavljene znanstvene ili stručne radove iz polja obrazovnih znanosti,
 • radno iskustvo na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja obrazovnih znanosti ili srodnih područja uz potvrdu voditelja projekta.
 
 
IV.
Prijava na natječaj (na propisanom obrascu koji je dio Natječaja) mora sadržavati:
 
 • Osobne podatke pristupnika
 • Životopis
 • Dokaz o državljanstvu
 • Ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 • Prijepis ocjena s istaknutom prosječnom ocjenom
 • Dvije preporuke sveučilišnih profesora –ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,50
 • Popis prethodno objavljenih znanstvenih ili stručnih radova (ukoliko ih pristupnik ima)
 • Potvrda o sudjelovanju na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja obrazovnih znanosti ili srodnih područja (ukoliko je pristupnik prethodno sudjelovao na navedenima)
 • Izjava pristupnika ili potvrda ustanove o preuzimanju i izvršavanju obveze plaćanja školarine (na propisanom obrascu koji je dio Natječaja)
 
Prijave se podnose osobno u Ured za poslijediplomske studije ili šalju poštom u roku od 30 dana  od objave Natječaja na adresu:
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek, s naznakom „za prijavu na doktorski studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja“
 
V.
Troškovi studija
1. Ukupna školarina, u skladu sa studijskim programom poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja iznosi 63.000,00 (10.500,00 kuna po semestru)
2. Školarina se uplaćuje prije upisa u semestar na IBAN Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti HR1825000091102044575; odnosno na dan upisa  direktnom uplatom putem POS aparata na 
 
VI.
1. Pristupnici će biti birani prema listi prvenstva oblikovanoj na temelju uspjeha na prethodno završenom studiju, broju objavljenih znanstvenih i/ili stručnih radova, radnom iskustvu na znanstvenim projektima (financiranim od strane MZO, Hrvatske zaklada za znanost, Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH ili međunarodnim znanstvenim projektima)  te na temelju ocjene izrađenog i prezentiranog prednacrta istraživanja.
2. Studijski program Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta.
3. Detaljnije informacije o studiju mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Fakulteta, ishoditi elektroničkim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te u Uredu za poslijediplomske studije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10 (radnim danima od 8:00 do 14:00)