Javna obrana teme doktorskog rada

 
Javna obrana teme doktorskog rada Mije Mucić, studentice poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog ) studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja,
 
održati će se u petak, 1. srpnja 2022.u Svečanoj dvorani Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (br. 31), Cara Hadrijana 10d, s početkom u 12:00.
 
Detalji navedene obrane nalaze se na sljedećoj poveznici: Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada Mije Mucić