Utorak, 09 Travanj 2019

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda za Interdisciplinarno područje znanosti, (izborna polja: 6.03. filologija i 8.05. obrazovne znanosti) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Postupak izbora, jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda za Interdisciplinarno područje znanosti, (izborna polja: 6.03. filologija i 8.05. obrazovne znanosti) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, završen je odlukom  Fakultetskog vijeća od 27. ožujka 2019. godine.

Pristupnicima će se poslati obavijest o rezultatima izbora.

Utorak, 09 Travanj 2019

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti, izborno polje 8.05. obrazovne znanosti (pedagogije, glazbena umjetnost) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Postupak izbora, jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti, izborno polje 8.05. obrazovne znanosti (pedagogije, glazbena umjetnost) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, završen je odlukom Fakultetskog vijeća od 27. ožujka 2019. godine.

Pristupnicima će se poslati obavijest o rezultatima izbora.

Utorak, 09 Travanj 2019

Postupak izbora dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije, završen je odlukom  Fakultetskog vijeća od 27. ožujka 2019. godine

Pristupnicima će se poslati obavijest o rezultatima izbora.

Ponedjeljak, 11 Veljača 2019

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste - spremačica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena radi bolovanja), na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J.  Strossmayera u Osijeku.

Postupak izbora poništen je odlukom dekana od 30. siječnja2019. godine i objavljen 4. veljače 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr, 5. veljače 2019. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i 6. veljače 2019. godine u Narodnim novinama (13/2019).

Objavljeno 11. veljače 2019.

Ponedjeljak, 11 Veljača 2019

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši stručni referent za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena radi bolovanja), na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J.  Strossmayera u Osijeku.

Postupak izbora poništen je odlukom dekana od 30. siječnja 2019. godine i objavljen 4. veljače 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr, 5. veljače 2019. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i 6. veljače 2019. godine u Narodnim novinama (13/2019).

Objavljeno 11. veljače 2019.

Ponedjeljak, 04 Veljača 2019
Utorak, 04 Prosinac 2018