Četvrtak, 20 Svibanj 2021
U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine, izabrana je dr. sc. Ida Somolanji Tokić.
 
U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine, izabrana je dr. sc. Ružica Tokić Zec.
 
U postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine, izabrana je dr. sc. Aleksandra Krampač Grljušić.
 
U postupku izbora tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine izabrani su Tomislav Krvavac i Sonja Sabo.
Utorak, 18 Svibanj 2021

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

Poništava se dio natječaja objavljen 25. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (www.foozos.hr), 28. rujna 2020. na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr), u Glasu Slavonije, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora Euraxes, 29. rujna 2020. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 30. rujna 2020. godine u Narodnim novinama br. 106/2020., pod točkom 1. za izbor:

 • jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije.

Utorak, 02 Ožujak 2021

U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, odlukom Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2021. godine, izabrana je dr. sc. Snježana Dubovicki.

U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistike i germanistike, odlukom Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2021. godine, izabrana je dr. sc. Lucia Miškulin Saletović.

U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, odlukom Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2021. godine, izabran je dr. sc. Pavao Nujić.

Srijeda, 30 Prosinac 2020
U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc. Dubravka Smajić.
 
U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc . Iva Šklempe Kokić.
 
U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc. Ivana Klaričić.
 
U postupku izbora jednog zaposlenika u stručno zvanje stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je Željka Starčević.
 
U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog područja znanost, polje 8.05. obrazovne znanosti na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za korištenje rodiljnog/roditeljskog dopusta), odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je Marta Zečević.
 
U postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc. Anamarija Lukić