Ponedjeljak, 21 Listopad 2019
Četvrtak, 27 Lipanj 2019

Obavijest o završetku postupka izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za zanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Četvrtak, 27 Lipanj 2019

Obavijest o završetku postupka izbora dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za zanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Utorak, 09 Travanj 2019

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda za Interdisciplinarno područje znanosti, (izborna polja: 6.03. filologija i 8.05. obrazovne znanosti) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Postupak izbora, jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda za Interdisciplinarno područje znanosti, (izborna polja: 6.03. filologija i 8.05. obrazovne znanosti) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, završen je odlukom  Fakultetskog vijeća od 27. ožujka 2019. godine.

Pristupnicima će se poslati obavijest o rezultatima izbora.