Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti održan English Day

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 16. veljače održao se English Day za učenike osnovnih škola. Pod vodstvom Ksenije Benčine, više lektorice, docentice Ivane Marinić i Fulbright ETA Grace Penta studentice učiteljskog studija - Modul C (Ivona Barišić, Anamaria Benić, Dorotea Blažinčić, Ana Čop, Marija Drempetić, Elena Dušak, Ana Marija Greifenstein, Ines Ivanović , Estera Kovač, Mari Kovačević, Dora Markulić, Mia Mihaljević, Nika Patković, Dora Prusina, Jovana Vuković) organizirale su deset radionica na engleskom jeziku za 45 učenika 3. i 4. razreda. Zahvaljujemo na odazivu i suradnji nastavnicama engleskog jezika i učenicima iz osnovnih škola Dobriša Cesarić, Mladost, Vladimir Nazor (Čepin), Jagoda Truhelka, August Šenoa i Višnjevac.

  • photo fb 1
  • photo fb 2
  • photo fb 3
  • photo fb 4
  • photo fb 5
  • photo fb 6
  • photo fb 7