Mathematics and Children 2019

 

U organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku 24. i 25. svibnja 2019. na Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je održan međunarodni znanstveni skup 7th International Scientific Colloquium Mathematics and Children, founded by Margita Pavleković.

Sudionici su skupa znanstvenici čije područje znanstvenoga interesa uključuje istraživanja u području nastave matematike i primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT-a) u nastavi. Razvoj tehnologije mijenja tradicionalne poglede na kurikul, podučavanje, nastavu i učenje, a u takvoj situaciji javljaju se različita pitanja o njihovim najprikladnijim oblicima. Na skupu su izneseni i predstavljeni rezultati istraživanja i prijedlozi za poboljšanje nastave i učenja matematike u šest europskih zemalja: Njemačkoj, Sloveniji, Mađarskoj, Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj. U više od 30 izlaganja autori su dali uvid u načine izvođenja nastave matematike na svim razinama obrazovanja te smjernice za uvođenje inovativnih načina podučavanja u vremenu koje karakteriziraju brze tehnološke promjene i gospodarski razvoj. Zanimljiva predavanja održale su plenarne predavačice prof. dr. sc. Tatjana Hodnik s Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i prof. dr. sc. Sanja Rukavina s Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Radovi koji su u recenzentskom postupku pozitivno ocijenjeni objavljeni su u monografiji „Towards New Perspectives on Mathematics Education“ čije su glavne urednice prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović, izv. prof. dr. sc. Ružica Kolar-Šuper i doc. dr. sc. Ljerka Jukić Matić. Sudionici skupa imali su prigodu razmijeniti iskustva i više se družiti tijekom posjeta Vinkovcima. Organizaciju skupa poduprli su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Osječko-baranjska županija, Turistička zajednica grada Vinkovaca i Žito grupa.