Znanstveni simpozij "Dvjestota obljetnica rođenja Ivana Filipovića (1823. - 2023.)" 23. - 24. lipnja 2023. u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Godine 2023. navršavaju se puna dva stoljeća od rođenja jednoga od najpoznatijih hrvatskih učitelja, pedagoga i organizatora hrvatskoga učiteljstva i školstva 19. stoljeća. Ovaj je značajni jubilej prilika i obaveza da se osvrnemo na njegov ukupni rad i doprinos s posebnim naglaskom na područje organiziranja hrvatskoga učiteljstva i hrvatskoga školstva.
 
O značaju Ivana Filipovića govori i podatak da se o njemu mnogo pisalo. Najveći broj bibliografskih jedinica o Ivanu Filipoviću objavljen je prije Drugoga svjetskog rata, njih ukupno 116. U socijalističkoj Jugoslaviji o životu i radu Ivana Filipovića objavljena je 41 bibliografska jedinica, a u Republici Hrvatskoj njih 13. Iz navedenoga slijedi da je do sada o Ivanu Filipoviću objavljeno oko 170 bibliografskih jedinica. O širokom interesu za Ivana Filipovića ukazuje i svjedoči podatak da su prilozi o njemu, njegovom životu i radu objavljeni u sedamdesetak pedagoških časopisa i listova.
 
Ne samo da se o Ivanu Filipoviću puno pisalo, nego je i on bio izrazito plodan i raznovrstan književnik. U književnost je ušao ljubavnim i rodoljubnim pjesmama. Rodoljubne pjesme pisane su s pozicija ilirizma. Bio je izraziti predstavnik prosvjetiteljstva i zato piše djela odgojnog karaktera za mladež i puk. Dobar dio svojih radova posvetio je stručnom pedagoško-didaktičko-metodičkom području. Prevodio je s više jezika i samostalno ili u suradnji s drugim autorima napisao je više njemačko-hrvatskih rječnika. Više od deset godina uspješno je uređivao Književnu smotru, koja je kao prilog izlazila u Napretku. Kratko vrijeme uređivao je i časopis Hrvatski sokol. Pokrenuo je izlaženje dječjega časopisa Bosiljak i zato ga neki književni kritičari svrstavaju u utemeljitelje hrvatske dječje književnosti.
 
Životni put Ivana Filipovića kreće iz njegovoga rodnoga mjesta Velike Kopanice, preko Vinkovaca, Srijemske Mitrovice, Nove Gradiške, Požege i Zagreba, čime je zadužio cijelu Slavoniju, ali i Hrvatsku na čelu s nastavnicima sveukupne odgojno-obrazovne vertikale da mu daju poseban značaj s različitih pedagoško-didaktičkih, povijesnih, odgojno-obrazovnih, književnih i pjesničkih perspektiva.
 
Simpozij pruža mogućnost znanstvenicima i stručnjacima iz različitih područja propitivati navedene izazove te s ostalim sudionicima podijeliti svoje teorijsko znanje, rezultate istraživanja i primjere iz prakse.
 
Sve informacije vezane za Znanstveni simpozij "Dvjestota obljetnica rođenja Ivana Filipovića (1823. - 2023.)" možete pronaći na poveznici: