1. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Od 21. do 22. listopada 2022. godine u Osijeku se održala 1. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima.

Konferencija skraćenog naziva KOMPAS okupila je preko 150 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Poljske, Rumunjske te uključila plenarne predavače iz Hrvatske te Irske i Italije. U dva dana trajanja KOMPAS-a, sudionici su imali mogućnost osim na plenarnim izlaganjima sudjelovati i u paralelnim sesijama i interaktivnim radionicama. Program KOMPAS-a pomno je osmišljen kako bi osigurao i potaknuo kritičku raspravu te profesionalno umrežavanje i povezivanje sudionika što su sudionici prepoznali i nagradili svojim aktivnim sudjelovanjem te uključivanjem u konstruktivne rasprave. Značajna snaga ove konferencije leži i u činjenici da su se na jednom mjestu okupili nastavnici studija za obrazovanje odgajatelja iz Splita, Zadra, Pule, Rijeke, Zagreba, Slavonskog Broda, ali i Mostara, Sarajeva, Kopra, Ljubljane, Novog Sada te Beograda koji dijele slične profesionalne izazove.  Prisutnost HAZU-a, odnosno Centra za znanstveni rad u Vinkovcima kao suorganizatora KOMPAS-a jamčio je dodatnu znanstvenu izvrsnost.

Plenarni predavači ovogodišnjeg KOMPAS-a, izv. prof. dr. sc. Arianna Lazzari, prof. dr. sc. Edita Slunjski, prof. dr. sc. Mathias Urban te prof. dr. sc. Lidija Vujičić, svojim znanstvenim ugledom i autoritetom u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja osigurali su kvalitetu i opravdanost KOMPAS-a kao konferencije koja okuplja, na kojoj se kritički raspravlja i koja nudi profesionalnu podršku. Sljedeća KOMPAS konferencija najavljena je za jesen 2024. godine.

Organizatori KOMPAS-a posebno su zahvalni i iznimno ponosni na volonterke i volontere, odnosno studentice i studente ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti koji su odradili značajan dio posla kako bi konferencija bila uspješna. Drago nam je da su imali mogućnost biti dio ove lijepe priče koja će im, nadamo se, biti dodatna motivacija u budućem radu.

KOMPAS možete detaljnije pratiti na kompas-konf.com te na društvenim mrežama https://www.facebook.com/kompas2022/

  • 15
  • 20
  • 33
  • 45
  • 49
  • 56
  • 65
  • IMG-24b02d3aba3c57966b3f9a9de7db4306-V
  • IMG_8283
  • IMG_8322