Prva međunarodna konferencija „Kreativni pristupi učenju i podučavanju“ (First international conference CALT: "Creative Approaches to Learning and Teaching")

Prva međunarodna konferencija „Kreativni pristupi učenju i podučavanju“ (First international conference CALT: "Creative Approaches to Learning and Teaching") održana je  24. i 25. ožujka 2023. godine u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima. Namjera konferencije bila je okupiti sve stručnjake i znanstvenike koji su u svome radu usmjereni na propitivanje tradicionalnog i suvremenog pogleda na kreativnost i stvaralaštvo te na promicanje novih pristupa u učenju i podučavanju u kojima se naglasak stavlja na stvaralaštvo, odnosno na kreativno djelovanje i izražavanje. Konferencija se također bavila metodološkim pitanjima istraživanja kreativnosti, ulogom učitelja u poticanju i razvoju kreativnosti, mogućnostima ostvarivanja novih kreativnih praksi u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, pitanjem uloge kreativnog mišljenja u digitalnom dobu te stavovima učitelja i učenika o nastavnim metodama kojima se potiče učenike na kreativno izražavanje.
 
Konferencija se održavala pod pokroviteljstvom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Osječko-baranjske županije. U organizaciji ove konferencije također su pomogli Turistička zajednica grada Osijeka, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i izdavačka kuća Školska knjiga.
 
Na konferenciji se okupilo 282 sudionika iz 17 različitih zemalja (Belgija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Hrvatska, Irska, Island, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Portugal, Rumunjska, SAD, Slovenija, Srbija, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo). 
 
Plenarna izlaganja održali su dr. sc. Pamela Burnard, profesorica umjetnosti, kreativnosti i obrazovanja sa Sveučilišta u Cambridgeu, UK (Faculty of Education) i dr. sc. Vlad Glaveanu, redoviti profesor sa Sveučilišta u Dublinu (Irska) i Sveučilišta u Bergenu (Norveška). Profesorica Burnard održala je predavanje pod naslovom „Revisioning Creative Approaches to Learning and TEaching: Lessons from Posthuman Inquiry“ („Revidiranje kreativnih pristupa učenju i poučavanju: Lekcije iz posthumanog istraživanja“), a profesor Glăveanu predavanje pod naslovom „Pedagogies of the Possible: Reimagining Education“ („Pedagogije mogućeg: ponovno osmišljavanje obrazovanja“).
 
Nakon plenarnih izlaganja izložen je 151 rad, 139 na konferenciji (261 sudionik) i 12 na Forumu studenata (23 sudionika). Na konferenciji je u četiri paralelne sekcije predstavljen 121 rad putem usmenih izlaganja, izloženo je 10 postera i održano 8 radionica. Na Forumu studenata održano je 7 usmenih izlaganja i 5 radionica. Studenti su došli iz četiri različite zemlje (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija) i sa šest različitih sveučilišta.
 
Program konferencije i Knjiga sažetaka nalaze se na službenoj web stanici Konferencije https://calt-conference-2023.webnode.hr/

  • Konferencija 24.03.2023-111
  • Konferencija 24.03.2023-155
  • Konferencija 24.03.2023-56
  • Konferencija 24.03.2023-9
  • Konferencija 25.03.2023.113
  • Konferencija 25.03.2023.76