Ponedjeljak, 28 Studeni 2022

Odsjek za pedagogiju, povijest i filozofiju je u suradnji s Poslijediplomskim specijalističkim studijem Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama organizirao je 24. studenog 2022. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti predstavljanje znanstvene monografije Povijesni pregled vođenja i upravljanja u hrvatskom školstvu i školama koju su napisali izv. prof. dr. sc. Emerik Munjiza i izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki. O znanstvenoj monografiji je govorila dekanica prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar te jedan od recenzenata izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš s Odsjeka za pedagogiju, Filizofskog fakulteta u Osijeku.

Znanstvena monografija prva je u Hrvatskoj koja ne sveobuhvatan, sustavan i pregledan način obuhvaća problematiku upravljanja i vođenja u hrvatskome školstvu, od utemeljenja državnog javnog školstva u Hrvatskoj do današnjih dana. S obzirom na različita povijesna razdoblja, koristili su se različiti termini: upravljanje, rukovođenje i nadzor. Ako utemeljenje državnog javnog školstva vežemo uz Opći školski red iz 1774. godine, tada se radi o razdoblju od gotovo dva i pol stoljeća (246 godina).

Možemo istaknuti još jednu važnost kojoj je doprinijelo izdavanje ove znanstvene monografije, a to je ulaganje kontinuiranoga napora u dodatno osposobljavanje i obrazovanje ravnatelja i osoba na čelu odgojno-obrazovnih ustanova zbog kojih je i pokrenut naš poslijediplomski specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama. Monografija će zasigurno pridonijeti boljoj razumljivosti pojmova s kojima se ravnatelji svakodnevno susreću, a sada će to imati priliku vidjeti i kroz prizmu povijesnoga pristupa.

Četvrtak, 10 Studeni 2022
pozivamo Vas na predstavljanje znanstvene monografije
 
Emerika Munjize
i
Snježane Dubovicki
 

POVIJESNI PREGLED VOĐENJA I UPRAVLJANJA U HRVATSKOM ŠKOLSTVU I ŠKOLAMA

 

četvrtak, 24. studenoga 2022. u 13 sati

 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, svečana dvorana, I. kat,  
Osijek, Cara Hadrijana 10, Sveučilišni kampus
 
O znanstvenoj monografiji će govoriti
 
izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš
prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar
i autori
izv. prof. dr. sc. Emerik Munjiza i izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki
 
Radujemo se Vašem dolasku.
Četvrtak, 08 Rujan 2022
 
 
Znanstvena monografija rezultat je dugogodišnjeg istraživanja i bavljenja ovom problematikom autora umirovljenog izvanrednog profesora dr. sc. Emerik Munjize i profesorice Snježane Dubovicki s osječkog Fakulteta za odgojne i obrazovne znanost.
 
Članak možete pročitati putem sljedeće poveznice Kako se kroz povijest upravljalo hrvatskim školama

 

Srijeda, 27 Srpanj 2022
 
Filozofski fakultet u Rijeci dom je jednog od tri domaća specijalistička studija za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova. Taj studij predstavlja okosnicu usavršavanja ravnatelja i njihove uloga na čelu škola. No, za taj i takve programe, ako dolazite izvan ovog uskog dijela akademske zajednice, vjerojatno niste ni čuli. O njima se puno ne priča jer nisu nužan preduvjet za ravnateljski posao, a država i vlasti u posljednjih su 30 godina napravili malo ili ništa kako bi potaknuli njihovu daljnju profesionalizaciju.
 
Četvrtak, 07 Srpanj 2022
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ VOĐENJE I UPRAVLJANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA
u akademskoj godini 2022./2023.
 
Poslijediplomski specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama izvodi se u znanstvenom području interdisciplinarnih znanosti. Završetkom studija stječe se 90 ECTS-a i akademski stupanj sveučilišni specijalist/specijalistica vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom. Studij traje tri semestra.
 
Broj upisnih mjesta: 30
 
Školarina po semestru iznosi 7.500,00 kn, a sveukupno, za sva tri semestra iznosi 22.500,00 kuna.
 
Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
    Prijavni obrazac
    Životopis
    Dokaz o državljanstvu
    Ovjerena preslika diplome o završenom studiju
    Za pristupnike sa završenim studijem nenastavničkih profila: potvrda/diploma o završenom    
    programu pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe
    Prijepis ocjena s istaknutom prosječnom ocjenom
    Motivacijsko pismo
    Izjava pristupnika i potvrda ustanove o preuzimanju i izvršavanju obveze plaćanja školarine
 
Prijave se predaju osobno ili šalju poštom od 6. srpnja 2022. do 1. listopada 2022. na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek, s naznakom „za prijavu na poslijediplomski specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama“.
 
Studij  traje 3 semestra od kojih su prva dva vezana uz prisustvovanje polaznika nastavi, a treći semestar odnosi se na konzultativno-mentorski rad s odabranim mentorom prema željama polaznika te izrada specijalističkoga rada. Polaznik je obvezan položiti 6 obveznih kolegija (36 ECTS) i 6 izbornih kolegija (prema  osobnome  odabiru)  (24  ECTS-a) te izraditi i obraniti poslijediplomski specijalistički rad (30 ECTS-a), što čini obrazovni standard za stjecanje sveučilišne specijalističke kvalifikacije od 90 ECTS bodova.
 
Detaljnije informacije mogu se dobiti elektroničkim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  te u Uredu za poslijediplomske studije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek te na mrežnoj stranici www.foozos.hr i https://www.foozos.hr/poslijediplomski-studiji/specijalisticki-studiji/vodenje-i-upravljanje-odgojno-obrazovnim-ustanovama
 
Napomena: Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li navedeni  u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 
Prilozi: