Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Nine Mance