Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Ljiljana Širić