Ministarstvo kulture i medija odobrilo Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti dva projekta očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara u 2023. godini

Ministarstvo kulture i medija odobrilo je Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti dva projekta očuvanja nemmaterijalnih kulturnih dobara u 2023. godini:
 
1. Siče, Popularizacija sičanskoga govora
 
2. Stari Perkovci, Rječničko oblikovanje leksičke građe za rječnik staroperkovačkoga govora
 
Voditeljica obaju projekata je prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, projekti će se provoditi tijekom 2023. godine.
 
Ministarstvo kulture i medija propisalo je prihvatljive aktivnosti na navedenim projektima:
- očuvanje, prenošenje i/ili prezentacija nematerijalnog kulturnog dobra
- istraživanje i/ili dokumentiranje nematerijalnog kulturnog dobra
- pripremu i tisak edukativnih i promotivnih materijala (brošure, letci i sl.)
- grafičku i stručnu pripremu većih publikacija (ne tisak)
- nabavu materijala i alata (za potrebe očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra)
- honorare putem ugovora o autorskom djelu (za nositelje, stručne voditelje radionica, terenska istraživanja, prezentatore itd.)
- troškove prijevoza izvršitelja programa.
 Rezultati su dostupni na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/?id=23307.

Centar za istraživanje nematerijalne kulturne baštine