Radionica šaranja jaja voskom ili batik tehnikom

Centar za nematerijalnu kulturnu baštinu u suradnji sa Šokačkom granom, udrugom čija je djelatnost očuvanje i promocija kulture i tradicijske baštine Šokaca, 23. ožujka 2023. godine, u poslijepodnevnim satima na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti organizirali su radionicu šaranja jaja voskom ili batik tehnikom. Na radionici su sudjelovali studenti 3. godine Izvanrednoga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 1. godine Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja te građani.
 
Bila je to još jedna prilika da se umijeće izrade tradicijskih rukotvorina – šaranje jaja voskom u tintoblaju, tehnici koja je već bila u izumiranju – oživi i popularizira među mladima, ali i zainteresiranim građanima.
 
Polaznici radionice karakteristične su slavonske motive, poput gaboškoga točka, biljne motive i geometrijske ornamente, prenosili na jaja. Okušali su se u novoj vještini, bili zadovoljni time kako im je pošlo za rukom, a time su i pridonijeli očuvanju tradicijske baštine Slavonije, Baranje i Srijema.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Centar za istraživanje nematerijalne kulturne baštine